Yet Another (Multithread) Downloader (written in Rust)
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter Cai ab88b0b8c3
manager: calculate SpeedMeter window size from slice size
1 år sedan
src manager: calculate SpeedMeter window size from slice size 1 år sedan
.gitignore initial commit 1 år sedan
Cargo.lock util: use only one DNS resolver per Hyper client 1 år sedan
Cargo.toml util: use only one DNS resolver per Hyper client 1 år sedan