(WIP) RGB controller on Arduino w/ sync to main PC system
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter Cai 47a72d5608
move everything to class fields
7 månader sedan
.vscode implement our own WS2812 driver 7 månader sedan
.gitignore initial commit 7 månader sedan
WTFRGB.ino implement color palette support for AURA 7 månader sedan
aura.cpp move everything to class fields 7 månader sedan
aura.h move everything to class fields 7 månader sedan
breathing.cpp move everything to class fields 7 månader sedan
breathing.h move everything to class fields 7 månader sedan
color.cpp implement color palette support for AURA 7 månader sedan
color.h implement color palette support for AURA 7 månader sedan
control.py control.py: strip any spaces off 7 månader sedan
eeprom.h eeprom: define address in a chained fasion 7 månader sedan
effect.h implement color palette support for AURA 7 månader sedan
main.h breathing: implement fullpalette cycling 7 månader sedan
ripple.cpp move everything to class fields 7 månader sedan
ripple.h move everything to class fields 7 månader sedan
ws2812.cpp add limit for cycles 7 månader sedan
ws2812.h implement our own WS2812 driver 7 månader sedan