(WIP) RGB controller on Arduino w/ sync to main PC system
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter Cai 47a72d5608
move everything to class fields
11 månader sedan
.vscode implement our own WS2812 driver 11 månader sedan
.gitignore initial commit 11 månader sedan
WTFRGB.ino implement color palette support for AURA 11 månader sedan
aura.cpp move everything to class fields 11 månader sedan
aura.h move everything to class fields 11 månader sedan
breathing.cpp move everything to class fields 11 månader sedan
breathing.h move everything to class fields 11 månader sedan
color.cpp implement color palette support for AURA 11 månader sedan
color.h implement color palette support for AURA 11 månader sedan
control.py control.py: strip any spaces off 11 månader sedan
eeprom.h eeprom: define address in a chained fasion 11 månader sedan
effect.h implement color palette support for AURA 11 månader sedan
main.h breathing: implement fullpalette cycling 11 månader sedan
ripple.cpp move everything to class fields 11 månader sedan
ripple.h move everything to class fields 11 månader sedan
ws2812.cpp add limit for cycles 11 månader sedan
ws2812.h implement our own WS2812 driver 11 månader sedan